Per què la crisi de l’euro s’ha estès tant, i per què els polítics europeus responsables han permès que l’atur augmenti dramàticament?

No es pot entendre l’euro sense entendre la seva història. L’euro va néixer d’una ambició política d’integració europea. L’economia va jugar només un paper secundari en el procés. És irònic, ja que renunciar a la seva divisa és una de les decisions macroeconòmiques més importants que un país pot prendre.

No hi ha una unió política que estigui relligant a la zona euro i la mantingui unida. Les decisions s’han de prendre a través d’acords entre 17 països independents. És un procés ineficient i lent.

La manca d’una unió política és una severa limitació de la capacitat per combatre eficaçment la crisi econòmica i financera, deixant a països de la zona euro afectats per la crisi, i per una deflació costosa. Aquest tipus d’ajust és similar al que es va  experimentar fa dècades, durant el sistema monetari del Gold Standard (l’estàndard or). La crisi econòmica associada a l’ajust deflacionista agreuja les tensions polítiques que podrien desencadenar en una nova crisi.

L’alternativa a una major i més profunda integració és alguna forma de ruptura de l’euro. Si els països no poden posar-se d’ acord sobre un camí comú, la conseqüència lògica és tornar a les polítiques econòmiques autònomes, incloent-hi les divises independents. El tema de la ruptura és complex i no ben entès. Hi ha molts mites que cal aclarir.

L’euro original ha entrat en crisi. Una nova versió de l’euro es troba en desenvolupament. Els funcionaris europeus en diuen EMU 2.0. Però no està acabat encara, i és massa aviat per estar segurs de la forma definitiva que prendrà i de la seva capacitat de supervivència davant la crisi econòmica i social actual.

El destí d’Europa i la trajectòria dels mercats financers globals depenen crucialment de l’evolució de l’euro en el futur.

Serà una divisa forta? Serà una divisa feble? O es fragmentarà en múltiples divises individuals? La sortida del carreró sense sortida actual donarà forma al futur de l’euro, impactarà en la vida de milions de ciutadans europeus, i condicionarà el rendiment de diversos actius financers al voltant del món.

REVISIÓ EN AMAZON.COM PER ANTONI SOY

“Without any doubt it is one of the best books I have read on the crisis of the euro and of the eurozone. In the book it is clear that the euro cannot be understood without understanding its history. The euro was born of a political ambition of European integration and the economy played only a secondary role in the process.” (click to read full review)

ANTONI SOY, Argentona, Catalonia Spain

catalan flag