Norsk

Hvorfor har eurokrisen vart så lenge, og hvorfor har europeiske politikere latt arbeidsløsheten skyte i været? 

 

Man kan ikke forstå euroen uten å forstå dens forhistorie. Euroen stammer fra en politisk ambisjon om europeisk integrasjon. Økonomi spilte en sekundær rolle. Dette er ironisk, siden å gå bort fra sin egen valuta er en av de viktigste makroøkonomiske beslutningene et land kan ta.

 

Det er ingen politisk union som holder eurosonen sammen. Beslutninger fattes gjennom kompromisser mellom 18 uavhengige land. Det er en ineffektiv og langsom prosess. Fraværet av en politisk union legger kraftige begrensninger på muligheten til effektivt å bekjempe den økonomiske og finansielle krisen. Kriserammede land i eurosonen står da igjen med deflasjon som virkemiddel, som historisk har vist seg å være kostbart. Å gjøre tilpasninger på denne måten kan minne om erfaringene fra gullstandarden for mange tiår siden. De smertefulle tilpasningene som følger med deflatoriske tilpasninger gir næring til politiske spenninger, som kan gi grobunn for fremtidige kriser.

 

Alternativet til ytterligere integrasjon er å bryte opp euroen på en eller annen måte. Hvis landene ikke lenger greier å enes om den videre veien, er den logiske konsekvensen å gå tilbake til uavhengig økonomisk politikk, med uavhengige valutaer. Debatten om et brudd er komplisert og ikke godt forstått. Det er mange myter som må avlives.

Den opprinnelige euroen har falt. En ny versjon er under oppbygging. Europeiske myndigheter liker å kalle den EMU 2.0. Men prosessen er ikke over, og det er for tidlig å si med sikkerhet hvilken form euroen vil til slutt ta og om den kan overleve den nåværende økonomiske og sosiale krisen.

Europas skjebne samt utviklingen i verdens finansmarkeder er avhengig av euroens fremtidige utvikling.

 

Vil det bli en sterk valuta? Vil det bli en svak valuta? Vil valutaen smuldre opp? Hvordan dagens fastlåste situasjon løses, vil prege euroens skjebne, livene til millioner av europeere og påvirke verdiutviklingen på ulike finansielle eiendeler over hele verden. 

 

Norway_Flag