Hur kommer det sig att eurokrisen har blivit så utdragen och hur kommer det sig att beslutsfattare i Europa har låtit arbetslösheten skjuta i höjden?

Man kan inte förstå euron utan att känna till dess historia. Euron föddes ur en gemensam politisk ambition att integrera Europa. Ekonomin spelade endast en sekundär roll i processen, vilket är ironiskt, eftersom att ge upp sin valuta är ett av de viktigaste makroekonomiska beslut ett land kan fatta.

Det finns ingen politisk union som förbinder eurozonen.  Alla beslut måste tas genom kompromisser mellan 17 självständiga länder. Det är ineffektivt och långsamt.

När ekonomiska och finansiella kriser ska bekämpas lider Europa av bristen på en politisk union. Krisdrabbade euroländer fastnar i en kostsam deflatorisk jämvikt. Situationen liknar den som vi upplevde under guldmyntsfoten för snart hundra år sedan. Det lidande som följer i krisens spår skapar politiska spänningar som sår ett frö till framtida kriser.

Alternativet till att länderna integreras ytterliggare är att euron upplöses. Om länderna inte kan enas om en gemensam väg fram, blir den logiska konsekvensen att länderna återgår till en självständig ekonomisk politik med egna valutor. Om euron faller isär är det ett ämne som är svårt och konsekvenserna är i stor utsträckning okända. Det finns gott om myter att avliva.

Den ursprungliga euron har fallit. En fördjupad valutaunion är under uppbyggnad. EU-tjänstemän kallar den EMU 2.0. Men arbetet är inte färdigt ännu, och det är för tidigt att säga med säkerhet vilken form den slutligen kommer att ta, och om den kan överleva den nuvarande ekonomiska och sociala krisen.

Europas öde och framtiden för de globala finansmarknaderna är i allra högsta grad beroende av hur euron utvecklas framöver.

Kommer det att bli en stark eller en svag valuta?  Eller kommer den falla i bitar? Hur det nuvarande dödläget bryts kommer att forma framtiden för euron, påverka livet för miljontals medborgare I Europa, och påverka avkastningen på många olika finansiella tillgångar runt om i världen.

swedish_flag